WARUSSEPPÄINKILTA

Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) ja henkilötietolaki 523/1999.

Päiväys: 23.05.2018

1. Rekisterinpitäjä: Warusseppäin kilta ry

2. Rekisteriasioita hoitavat henkilöt: Yhdistyksen puheenjohtaja; killanvanhin[at]warussepat.fi

3. Rekisterin nimi: Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpito. Henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin: • Yhdistyksen toiminnan tuottaminen, kehittäminen ja viestintä.

5. Rekisterin tietosisältö: • nimi • syntymäaika • puhelinnumero • postiosoite • sähköpostiosoite • jäseneksi liittymispäivämäärä • yhdistyksen jakamat arvomerkinnät

6. Säännönmukaiset tietolähteet: Jäseneen liittyviä tietoja kerätään ensisijaisesti jäseneltä itseltään ja tietojen päivittäminen on ensisijaisesti jäsenen omalla vastuulla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Ei säännönmukaista tietojen luovuttamista. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa.

8. Rekisterin suojaus: Jäsenrekisterin tiedot sijaitsevat suojatulla palvelimella Suomessa. Henkilötietoja käsittelevät vain tarvittaessa Warusseppäin kilta ry:n määrittelemät henkilöt.

9. Tarkastusoikeus: Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkista rekisteriin tallennetut tiedot. Vapaamuotoiset tarkistuspyynnöt osoitetaan sähköpostitse rekisterin ylläpitäjille killanvanhin[at]warussepat.fi

10. Tietojen korjaaminen: Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus vaatia hänestä rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Vapaamuotoiset korjauspyynnöt osoitetaan sähköpostitse rekisterin ylläpitäjille killanvanhin[at]warussepat.fi.

11. Tietojen poistaminen: Jäsenen erotessa yhdistyksestä tiedot poistetaan.

© all copyrights WarusSeppäin Kilta 1997-2024 | Design +marcvs:me:fecit+